Kuki uruyuki rupfa iyo rumaze kudwinga umuntu ?

0

Kuba uruyuki rwadwinga umuntu ni igikorwa rukora mu gihe rubona ko ari ngombwa cyane ndetse ko nta bundi buryo bwo kwirinda kuko igihe rubikoze narwo ruhasiga ubuzima.

Uruyuki biragoranye ko rwadwinga umuntu igihe rutari kurinda umuzinga cyangwa umwamikazi wazo uretse nk’igihe urukandangiye cyangwa ukarufata nabi, uku kudapfa kudwinga rubiterwa n’uko narwo ruba ruzi neza ingaruka rubikuramo.

Mu busanzwe inzuki z’ingore zo mu bwoko bwa ‘ Africanised bee’ n’izitwa ‘the honeybee’ ari nazo zikunze kugaragara mu Rwanda nizo zigira urubori bivuze ko ari nazo zonyine zishobora kurya abantu.

Kuba iyo izi nzuki zirumye amuntu zihita zipfa, biterwa n’imiterere y’urubori rwazo ruba rugizwe n’ibice bibiri, icyo hasi gisongoye kitanoze n’ikindi kinjira mu mubiri warwo.

Mu gihe rurumye umuntu iki gice cy’urubori gisongoye nicyo kinjira mu mubiri, kubera ko gifite ubugi bujya kumera nk’urukero, bituma iyo rugiye kuguruka rudashobora gukuramo rwa rubori bigatuma ahubwo n’igice cyari gisigaye gishokana n’amara n’izindi nyama zo mu nda.

Uku gusohoka kw’inyama zo mu nda nibyo byica uruyuki iyo rumaze kuruma umuntu.

Gusa mu gihe izi nzuki zirumye utundi dusimba duto ziba zifite ubushobozi bwo kongera gukuramo urubori kuko ruba rutageze kure.

Nubwo ubu bwoko bw’inzuki bupfa nyuma yo kuruma umuntu hari ubundi nka The fluffy bumblebee, solitary bees na carpenter bees bwo bufite ubushobozi bwo kuruma umuntu inshuro irenze imwe ndetse ntizipfe kuko bugira urubori rusa n’urunyerera bityo bikorohera uruyuki kurukura mu mubiri w’umuntu rwarumye.

Uruyuki rw’urwamikazi narwo rugira ubushobozi bwo kuruma umuntu inshuro nyinshi, gusa ntibipfa kubaho kuko akenshi zitajya ziva mu mutiba (umuzinga).

 

 

TANGA IGITEKEREZO